• Posted: 25 พฤษภาคม 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,705 ครั้ง

แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2/2564 เฉพาะสาขาวิชา

เนื่องจากเกิดข้อคลาดเคลื่อนในรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2/2564 มหาวิทยาลัยจึงแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลำดับที่ 2 รหัสหน่วยงานที่สมัคร 202 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้