• Posted: 07 พฤษภาคม 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,656 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครังที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวล 09.00 - 12.00 น.สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้