• Posted: 21 เมษายน 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,027 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 สถานที่คัดเลือกและรายละเอียดการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้