• Posted: 19 มีนาคม 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,988 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 (บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้