• Posted: 10 มีนาคม 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,295 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564