• Posted: 09 มีนาคม 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,483 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2564 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2564 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)