• Posted: 25 มกราคม 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,795 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 สถานที่คัดเลือกและรายละเอียดการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศ