• Posted: 01 ธันวาคม 2563
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,344 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งและประกาศผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งและประกาศผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ