• Posted: 23 พฤศจิกายน 2563
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,960 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง งดจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสัมมนา "การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง งดจัดการเรียนการสอน

เนื่องจากสัมมนา "การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"