• Posted: 13 พฤศจิกายน 2563
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,411 ครั้ง

งานนัดพบแรงงาน ตามโครงการจ้างงานใหม่สําหรับนักศึกษาจบใหม่ 17 พ.ย. 2563

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาจบใหม่..!!!

สํานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานนัดพบแรงงาน Co-payment ตามโครงการจ้างงานใหม่สําหรับนักศึกษาจบใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment)

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมตักสิลา ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม