• Posted: 28 ตุลาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 4,058 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครังที่ 5/2563 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้