• Posted: 16 ตุลาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 4,241 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้