• Posted: 15 ตุลาคม 2563
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,394 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563