• Posted: 08 ตุลาคม 2563
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,599 ครั้ง

กำหนดการ กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563

กำหนดการ

กฐินสามัคคี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563

ณ  วัดป่าหนองยาง ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

 

วันศุกร์ที่  9 ตุลาคม  2563   

เวลา 08:00 น.             - ตั้งองค์กฐิน ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร15 ชั้น)

เวลา 09:00 น.             - กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมอีสาน (ฮีต 12 คอง 14) : บุญเดือน 12  โดยวิทยากร ได้แก่

- พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโน  ป.ธ.9 รองเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม
- รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร   พันธุ์มณี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทวน  บุญปก
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ราชันย์  นิลวรรณภา   ผู้ดำเนินรายการ   

เวลา 11:00-13:00 น.    - กิจกรรมออกโรงทาน ร่วมรับประทานอาหาร

เวลา 14:00 น.             - ตั้งขบวนแห่ ณ สวนศรีสวัสดิ์ หน้าโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา

เวลา 15:00 น.             - แห่องค์กฐินจากจุดที่ตั้ง ใช้เส้นทางผ่าน วัดศรีสวัสดิ์เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าป้าย ผ่านโรงเรียนกิติยา ผ่านหน้าคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลี้ยวขวาไปเส้นทางสนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3) เข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  

เวลา 17:00 น.            - ผู้บริหาร อาจารย์  พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน  พร้อมกัน ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษาฯ (อาคาร15 ชั้น) เพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เวลา 18:00 น.            - พระสงฆ์ 9 รูปเดินทางถึงบริเวณพิธี

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรอาราธนาศีล/พระสงฆ์ให้ศีล/ผู้ร่วมพิธีรับศีล
- ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม
- พิธีกรอาราธนาธรรม
- พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน 
- ประธานในพิธีพร้อมผู้บริหารร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- กรวดน้ำ รับพร 

เวลา 19:00 น.            - สมโภชองค์กฐิน

 


วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม  2563

เวลา 07:30 น.            - ผู้บริหาร อาจารย์  พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน  พร้อมกันบริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษาฯ (อาคาร15 ชั้น)

เวลา 08:00 น.            - ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วัดป่าหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

เวลา 09:00 น.            - ตั้งขบวนแห่องค์กฐินสามัคคี และเคลื่อนจากศาลากลางบ้าน วัดป่าหนองยาง ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

เวลา 10:00 น.            - พิธีทอดกฐินสามัคคี 

เวลา 11:00 น.            - ถวายภัตตาหารเพล     

เวลา 12:00 น.            - รับประทานอาหาร

เวลา 13:00 น.            - เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

***********************************