• Posted: 02 ตุลาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 4,193 ครั้ง

ประกาศยกเลิกข้อความประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในข้อความที่ลงในประกาศ จึงให้ยกเลิก “ข้อ 13.8 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันลำดับที่บรรจุครั้งแรก ต้องเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป” นอกนั้นให้คงไว้ดังเดิม