• Posted: 30 กันยายน 2563
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 5,230 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2563

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ