• Posted: 30 กันยายน 2563
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 4,052 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครงาน โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ด้วยโครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวันของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

        คุณสมบัติ

           - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

           - วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส , ปริญญาตรี

สามารถสมัครได้ที่ โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร 043-722101 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ