• Posted: 29 กันยายน 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 4,076 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2563 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารประถมสาธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม