• Posted: 11 กันยายน 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 4,586 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2563

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ระหว่าง วันที่ 21 – 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4371-3060 หรือ https://www.facebook.com/personnel.rmu ในวันและเวลาราชการ