• Posted: 21 กรกฏาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,815 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4371-3060 หรือ https://www.facebook.com/personnel.rmu ในวันและเวลาราชการ ใบสมัครกดที่นี่