• Posted: 10 กรกฏาคม 2563
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,182 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2563 (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2563 (ฉบับที่ 2)