• Posted: 10 มีนาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,472 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 – 16.30 น.  สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้