• Posted: 13 มกราคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,388 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครังที่ 6/2562 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)จะดำเนินการ ในวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 – 12.00 น.  สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศ