• Posted: 16 ธันวาคม 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,492 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครงาน โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ด้วยโครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวันของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. พนักงานขนส่งน้ำดื่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง

        คุณสมบัติ

           - เพศชาย

           - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

           - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

           - มีใบขับขี่รถยนต์

สามารถสมัครได้ที่ โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร 043-722101 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ