• Posted: 09 ธันวาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,617 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครังที่ 4/2562 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 4/2562 เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นั้น บัดนี้ได้ดำเนินทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด