• Posted: 03 ธันวาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,194 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา จ้างด้วยงบประมาณรายได้ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 12 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1.ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา 2.ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา