• Posted: 19 พฤศจิกายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,956 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 4/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  รายละเอียดดังต่อไปนี้ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 28,000 บาท ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ