• Posted: 13 พฤศจิกายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,361 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครังที่ 3/2562 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 – 12.00 น.  สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้