• Posted: 02 พฤศจิกายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,798 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครังที่ 3/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. ละเอียดการสอบคัดเลือกตามตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้