• Posted: 31 ตุลาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,192 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2553 (ฉบับที่ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. รายละเอียดตามตารางแนบท้ายประกาศนี้