• Posted: 08 ตุลาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,372 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2562

ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เว้นวันหยุดราชการ 2.สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562