• Posted: 24 กันยายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,757 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 4/2562

           ผู้ประสงค์ขอรับการพิจารณาคัดเลือกแจ้งความจำนงพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานด้วยตัวเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตั้งแต่วันที่  30 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.และ 13.00 -  16.30 น.