• Posted: 24 กันยายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,528 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2562

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ