• Posted: 24 กันยายน 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,101 ครั้ง

โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ประกาศรับสมัครงาน

โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวันของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. พนักงานขนส่งน้ำดื่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง

        คุณสมบัติ

         - เพศชาย 

         - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

         - วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

         - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

สามารถสมัครได้ที่  โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร 043-722101 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ