• Posted: 03 กันยายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,546 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครังที่ 1/2562 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จะดำเนินการในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศ