• Posted: 27 สิงหาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 3,012 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 12.05 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกตามตารางสอบแนบท้ายประกาศ