• Posted: 16 สิงหาคม 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 569 ครั้ง

26 ต.ค. 62 มวยการกุศล “ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO./มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์”

ขอเชิญชม มวยการกุศล “ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO./มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์”
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562) โดยมีมติกำหนดจัดกิจกรรมมวยการกุศล “ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO./มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรม ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี กรุงเทพมหานครฯ เริ่มแข่งขันเวลา 16.00 น.

จึงขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมรับชมมวยการกุศล “ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO./มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว