• Posted: 14 สิงหาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,298 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ตำแหน่งวิศวกร

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ตำแหน่งวิศวกร ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นั้น ปรากฏไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด