• Posted: 14 สิงหาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,445 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครังที่ 4/2562 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จะดำเนินการ ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 – 16.30 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศ