• Posted: 07 สิงหาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 3,437 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดสำนักงานอธิการบดี อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้