• Posted: 02 สิงหาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,437 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครังที่ 4/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกตามตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้