• Posted: 12 กรกฏาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,132 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่บรรจุ ไปรายงานตัวภายในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2