• Posted: 25 มิถุนายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,428 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครังที่ 7/2553 (ฉบับที่2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้