• Posted: 19 มิถุนายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,555 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้