• Posted: 14 มิถุนายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,467 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จะดำเนินการ ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 – 16.00 น. 

สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้