• Posted: 05 มิถุนายน 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,792 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 11 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกตามตารางสอบแนบท้ายประกาศ