• Posted: 31 พฤษภาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,140 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

มหาวิทยาลัยจะทำการประเมินคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินคัดเลือกภายในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562