• Posted: 30 พฤษภาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,056 ครั้ง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

จ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดตามเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

โหลดใบสมัคร