• Posted: 18 พฤษภาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,891 ครั้ง

รับสมัครบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน

           ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกแจ้งความจำนงพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานด้วยตัวเองได้ที่                    

กองบริหารงานบุคคล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                  

ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น.