• Posted: 13 พฤษภาคม 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 906 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการน้ำดื่มพระวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการน้ำดื่มพระวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒